globstory logo

Jak wygląda zwyczajne życiu w dżungli amazońskiej?

Odwiedzamy rodzinę, mieszkającą w Rezerwacie Yasuni, jednym z ostatnich miejsc w ekwadorskiej Amazonii, chronionym przed uprzemysłowieniem. Rozmawiamy o historii ludu Waorani, pierwszym kontakcie, nieuniknionych zmianach stylu życia, powodowanych przez ekspansję koncernów naftowych i degradację środowiska.
Historie z pierwszej ręki uzupełniliśmy o subiektywne wrażenia z mieszkania w lesie deszczowym i wynikające z tego dla nas trudniości.

Klatki z filmu