No weather information available
Top

Muzeum erotyki i odcinek o seksie / Museum of erotika and episode about sex

Nagrywam dla Was odcinek.

Z drugiego pomieszczenia dochodzą głosy, które skutecznie zakłócają nagrywany przeze mnie dźwięk. To dwóch młodych chłopaków, na oko 20letnich, z wypiekami i bananami na twarzy zwiedza Muzeum Erotyki. Widać że chcieliby bardziej się poprzyglądać, bardziej podotykać, ale ten drugi…

No właśnie…Muzeum Erotyki na barcelońskiej Las Ramblas, to nie jest miejsce na wypad rodzinny. Najlepiej wybrać się tam samemu, albo z drugą połówką. Jeśli z kolegą – należy się rozdzielić.
Nie jest to miejsce perwersyjne, po odwiedzeniu którego będziecie się zastanawiać jacy chorzy ludzie chodzą po tym świecie.
Ale jest wyuzdane, odważne i… z bezpośrednim przekazem. Jeśli wstydzisz się patrzeć na filmy erotyczne to.. tu się tego pozbędziesz. W Muzeum można też kupić lampkę wina, jeśli ktoś potrzebowałby wspomagacza.

No dobra, co jest w tym muzeum? To samo co w innych. Dokładnie to samo co w innych. Tylko wszyscy są nadzy. (oprócz pracowników)
Jest kilka pomieszczeń tematycznych. Jest o seksualiźmie w Starożytności, erotyczny orient, kamasutra. Są obrazy przedstawiające różne scenki „z życia”, są rzeźby falliczne.
Wędrujemy przez wieki.
Są zdjecia najsłynniejszych rozpustników. Filmy erotyczne z prywatne kolekcji hiszpańskiego króla, wyuzdane obrazy (reprodukcje) Picassa,czy innego Rubensa. Mnie najbardziej zszokowały pocztówki z okresu II wojny Światowej z bardzo mocno pikantnymi scenami, których zdecydowałam się jednak nie publikować. Ale jeśli jesteście ciekawi jak Wasze babki i Wasi dziadkowie wyglądali w łóżku – polecam.

Nie jest to muzeum, do którego sie wchodzi i się przechodzi rozglądając się. Trzeba tu chwilę przystanąć i poczytać. Poprzyglądać się i poszukać szczegułów. Wiecie jakich.
A najlepiej wziąć audio przewodnik i wiedzieć na co się patrzy. Bo to nie tylko cycki.
Jest też sekcja Pin-Up, specjalne miejsce poświęcone Marilyn Monroe oraz pokój sado maso z przerażającym fotelem elektrycznym i wielkim penisem pośrodku żelaznego siedziska.
Wreszcie dochodzimy do części rozrywkowej, gdzie można sobie podotykać i kupić… parę użytecznych pamiątek.

A poniżej jest odcinek o seksie. Dla pełnoletnich!

——- ENGLISH VERSION (video poniej)——-

Obraz1

I’m recording an episode for you.

From the other room are coming voices that effectively interferes with sound . It’s two young guys, on eye – 20 year olds, with glows and huge smiles on their faces, visitors of Museum of Erotica. You can see that they would like to stare a bit more, touch some more, but there is this other guy…

Exactly! Erotic Museum on La Rambla in Barcelona is not the place for a family outing. Best to go there by yourself, or with your couple. If you are with a friend – you should separate.
It is NOT a kinky (or perverse) place, which after you visit – you will be wondering what kind of sick people walk on this world.
But it is outrageous, bold and … with direct message. If you are ashamed to look at erotic films… here you will get rid of that feeling. In the museum you can also buy a glass of wine, if you would need a booster.

Okay, what’s in the museum? The same as in the others. Exactly the same as in the others. Only everyone is naked. (except employees 🙂 )
There are several themed rooms. There is about sexuality in ancient times, erotic orient, Kamasutra. There are paintings depicting various “scenes of life” are phallic sculptures.
We wander through the centuries.
There are pictures of the famous libertines, sex videos from private collection of the Spanish king, outrageous paintings (reproductions) by Picasso, or another Rubens. The things which shocked me the most were postcards from the Second World War period with a very strong spicy scenes, which I decided not to publish here. But if you are curious how your grandma and grandpa looked in the bed – I recommend it.

It is not a museum, to which you come in and walk looking around. You should have a moment to stop and read. Stare a bit and look for details. You know what I mean.
And the best way – take the audio guide and know what you’re looking at. Because it’s not just tits.
There is also a section Pin-Up, a special place dedicated to Marilyn Monroe, sado-maso room with terrifying electric chair and a big penis in the middle of the iron seat.
Couple of minutes of your attention deserve the collection of vibrators. First were made in XIX century, and they were just a medical devices, used for hysteria treatment (more in video). You can see original products from whole past century.
Finally we come to the entertainment section, where you can touch and buy … some useful souvenirs.

And below there is the “Video about sex”. Adults only!

http://www.erotica-museum.com/
Erotic Museum – La Rambla 96 / 08002 Barcelona

Komentarze

  • mania
    4 grudnia 2015

    kaja Ty zboczuchu.. 😉

Post a Reply to mania cancel reply

LUBISZ MÓJ BLOG?

Możesz objąć kanał Globstory patronatem.

Dzięki!

@globstory

Follow Me